Ramowy rozkład dnia

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do żłobka, indywidualny kontakt Rodziców z opiekunami. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy dowolne dzieci.

8:00 – 8:15 Przygotowanie do I śniadania, czynności higieniczne.

8:15 – 8:45 I śniadanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku).

8:45– 9:15 Zabawy i zajęcia zorganizowane, zajęcia rozwijające mowę i myślenie, zajęcia rozwijające motorykę dużą i małą, ćwiczenia ogólnorozwojowe; zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, czytanie bajek.

9:15 – 9:30 Przygotowanie do II śniadania,czynności higieniczne.

9:30– 10:00 II śniadanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku).

10:00 – 11:00 Spacer, zabawy na świeżym powietrzu (zależnie od panujących warunków atmosferycznych) lub zabawy w sali.

11:00 – 13:00 Odpoczynek, leżakowanie; czytanie bajek, opowiadań.

13:00 – 13:15 Przygotowanie do obiadu, ubieranie dzieci, czynności higieniczne.

13:15 – 14:00 Obiad (kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku).

14:00 15:30 Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne w sali, zabawy ruchowe.

15:30 – 15:45 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

15:45 – 16:00 Podwieczorek (kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku).

16:00 – 18:00 Kontynuacja zajęć dodatkowych, zabawy dowolne dzieci (manipulacyjno-konstrukcyjne, manualne, zabawy w kącikach zainteresowań), prace porządkowe, oczekiwanie na Rodziców.

 

Zajęcia dodatkowe w grupie Rybek

Poniedziałek

9:30 – 10:30 język angielski

Wtorek

10:00 – 10:30 zajęcia umuzykalniające

Środa

14:00 – 15:00 zajęcia korekcyjno – rehabilitacyjne

Czwartek

10:00 – 11:00 zajęcia logopedyczne

Piątek

10:00 – 10:30 zajęcia umuzykalniające

14:00 – 14:30 język angielski

  

Pliki do pobrania:

Jadłospis

 

EFS