Ramowy rozkład dnia

6:30 – 7:30 Grupy łączone. Schodzenie się dzieci do żłobka. Zabawy dowolne. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy integrujące grupę.

7:30 – 8:00 Przygotowanie do I śniadania, czynności higieniczne.

8:00 – 8:30 I śniadanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku).

8:30– 9:00 Zabawy i zajęcia zorganizowane, zajęcia rozwijające mowę i myślenie, zajęcia rozwijające motorykę dużą i małą, ćwiczenia ogólnorozwojowe; zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, czytanie bajek.

9:00 – 9:15 Przygotowanie do II śniadania,czynności higieniczne.

9:15– 9:45 II śniadanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku).

9:45 – 11:00 Spacer, zabawy na świeżym powietrzu (zależnie od panujących warunków atmosferycznych) lub zabawy w sali.

11:00 – 13:00 Odpoczynek, leżakowanie; czytanie bajek, opowiadań.

13:00 – 13:30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

13:30 – 14:00 Obiad (kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku).

14:00 14:45 Zabawy dowolne w sali, zabawy ruchowe.

14:45 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

15:00 – 15:30 Podwieczorek (kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku).

15:30 – 18:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne. Zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe. Grupy łączone. Rozchodzenie się dzieci.

 

Zajęcia dodatkowe w grupie Rybek

Poniedziałek

14:00 – 14:30 język angielski

Wtorek

10:00 – 10:30 zajęcia umuzykalniające

14:00 – 15:00 zajęcia korekcyjno – rehabilitacyjne

Środa

9:15 – 10:15 logopedia

Czwartek

10:00 – 10:30 zajęcia umuzykalniające

Piątek

14:00 – 14:30 język angielski

  

Pliki do pobrania:

Jadłospis

 

EFS