O projekcie

 

Projekt „Spełniony rodzic – radosny maluch”
Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej u min 30 rodziców z terenu Gminy Miasta Sieradz powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dzieci, poprzez zapewnienie opieki w żłobku utworzonym w mieście Sieradz dla 30 dzieci w wieku 1-3 lat w okresie do 31.12.2014.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe wymagania:
a. zamieszkująca teren Gminy Miasta Sieradz
b. pozostająca:
• nieaktywna zawodowo
• zatrudniona, ale przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
–> planująca powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka.

Opieka w ramach projektu jest świadczona w dni robocze w godzinach od 6.30 do 18.30 przy czym dziecko zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinno przebywać więcej niż 10 godzin dziennie.

EFS